Support

Bạn có thể dùng biểu mẫu sau để gửi câu hỏi cho bộ phận Hỗ trợ. Vui lòng điền đầy đủ các câu hỏi sau để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn nhanh nhất. Xin lưu ý rằng, nếu không có địa chỉ email hợp lệ thì câu hỏi của bạn sẽ không được xử lý.

Lỗi trong game, lỗi đăng nhập và câu hỏi liên quan đến luật chơi