Support

Bạn có thể điền vào mẫu đơn sau và gửi đến Support. Vui lòng điền đầy đủ các câu hỏi sau để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn nhanh nhất. Hãy nhớ sử dụng một email hợp lệ để chúng tôi có thể thực hiện yêu cầu của bạn.

Lỗi trong game, lỗi đăng nhập và câu hỏi liên quan đến luật chơi